Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Narodil sa v Bratislave (1964), študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor dejepis – slovenský jazyk a literatúra. V roku 2000 ukončil doktorandské štúdium a obhájil prácu Cirkevné reformy v 10. a 11. storočí a ich dosah na Uhorsko. V roku 2006 sa habilitoval v odbore všeobecné dejiny. Od roku 2011 vykonáva funkciu prodekana FiF UK pre rozvoj fakulty a informačné technológie. Prednáša dejiny stredoveku v západnej a strednej Európe, vedie špeciálnej kurzy a semináre k problematike a vyučuje propedeutické historické disciplíny. Venuje sa predovšetkým politickým a sociálnym dejinám západnej Európy a Uhorska, vzťahu svetskej a cirkevnej moci v stredoveku a dejinám stredovekého pápežstva. Absolvoval študijné pobyty v Nemecku (Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove; Inštitút pre výskum stredovekých dejín Nemecka v Mníchove – Monumenta Germaniae Historica München) a v Maďarsku (Domus Hungarica Scientiarum et Artium v Budapešti a Historický ústav Maďarskej akadémie vied). Je autorom a spoluautorom viacerých odborných článkov a publikácii (Kronika anonymného notára kráľa Bela Gesta Hungarorum. Budmerice 2000; Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. Bratislava 2004; Dejiny európskeho stredoveku I. Raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia). [Spoluautori: Miroslav Daniš, Zuzana Ševčíková.] Prešov 2006).

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found
Všetky práva vyhradené. Nesprávnym citovaním a kopírovaním cudzích diel skončíte v prepadlisku dejín alebo ako Youtuber.
Páči sa vám obsah, ktorý tvoríme? Budeme radi, ak nás podporíte na Patreone.
This is default text for notification bar